Piwniczanka nierozerwalnie związana jest z historią uzdrowiska Piwniczna - Zdrój

Piwniczanka nierozerwalnie związana jest z historią uzdrowiska Piwniczna - Zdrój

Odkrycie

Odkrywcą walorów wód leczniczych w rejonie Piwnicznej był dr Juliusz Korwin Gąsiorowski, który udowodnił ich wartość profilaktyczną i leczniczą na podstawie wnikliwych badań. Przyczyniło się to do rozwoju turystyki w tym regionie.
Już w 1931 roku dokonano pierwszych odwiertów w Piwnicznej. Zainteresowanie piwniczańskimi źródłami sprawiło,
że w 1968 roku rozpoczęto butelkować Piwniczankę na szeroką skalę.

Piwniczna – Zdrój uzyskała miano uzdrowiska w 1932 roku, choć znacznie wcześniej znana była z wód mineralnych zwanych ówcześnie „kwaśnymi  wodami”. Za odkrycie walorów profilaktyczno-leczniczych wód mineralnych z rejonu Piwnicznej-Zdroju odpowiada doktor Juliusz Korwin Gąsiorowski. W 1885 roku przebywając na wakacjach w Dolinie Popradu zasmakował i docenił zalety lokalnych źródeł. Zachwycił się nimi i postanowił rozsławić je w środowisku lekarskim Lwowa, swojego rodzinnego miasta oraz na terenie całej Galicji. Przeprowadzając badania naukowe potwierdził ich wysoką wartość profilaktyczną i leczniczą. Doktor Gąsiorowski przyczynił się do rozwoju Piwnicznej-Zdroju w tamtych latach. Szybko zyskała ona popularność w całej Polsce. Turyści zachęceni pozytywnymi opiniami o piwniczańskich wodach wyruszali w stronę Piwnicznej-Zdroju. Głównym celem gości i kuracjuszy było zaznanie kąpieli mineralnych oraz poddanie się kuracji pitnej. Coraz większe zainteresowanie piwniczańskimi źródłami doprowadziło do wydania postanowienia o wykonaniu pierwszych odwiertów w Piwnicznej-Zdroju. Dokonano ich w 1931 i 1932 roku.

 Produkcja na szeroką skalę rozpoczęła się jednak dopiero w 1968 roku. Wtedy to zaczęto rozlewać Piwniczankę do butelek w celach handlowych. 

 

o-firmie-1
o-firmie-2

Eksperyment sądecki

Początek działalności rozlewni w 1968 roku powiązany był z tzw. „eksperymentem nowosądeckim”. Eksperyment miał na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie bogactw naturalnych ziemi – wód mineralnych, ekologicznego rolnictwa, walorów turystycznych oraz uzdrowiskowych.

 Nowatorskie decyzje samorządowe doprowadziły do powstania Zakładu Butelkowania Wody Mineralnej w Piwnicznej – Zdroju prowadzonych przez Nowosądeckie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego w Grybowie. 

 

o-firmie-3
o-firmie-4

Czasy współczesne

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku, firma zmieniła formę własności i tym samym została utworzona Piwniczanka Spółdzielnia Pracy. Tym samym dotychczasowi pracownicy stali się jej członkami, a co za tym idzie współwłaścicielami firmy.

Taka forma organizacji pozwoliła zbudować solidne fundamenty do prowadzenia efektywnej ekonomicznie firmy, opierającej się o uniwersalne wartości: solidarność, poczucie partycypacji i samorządność.

Dzięki ich poszanowaniu, mimo zmieniającej się koniunktury, najważniejszym zasobem Piwniczanki są ludzie. Przekonanie o  tym, że wszyscy pracują na wspólny sukces pozwala inwestować w rozwój lokalnej społeczności i jej członków oraz owocuje budową mocnego wizerunku marki. Warto zaznaczyć, ze wszystkie wypracowane zyski inwestowane są w Polsce, a podatki zasilają budżet tylko naszego Państwa. Piwniczanka aktywnie uczestniczy też w życiu regionu, wspierając różnorodne inicjatywy i będąc mecenasem licznych projektów kulturalnych i charytatywnych.

 

Butelki

siedziba

politykajakosci

Historia naszych produktów